อยุธยาชูความสำเร็จโครงการนำร่องเสนอ ครม.สัญจร

ผู้ว่าฯ อยุธยายกสุดยอด 2 โครงการนำร่อง “ขุดดินแลกน้ำ-ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง” เตรียมเสนอ ครม.สัญจร รายงานความสำเร็จด้วยผลบูรณาการ ไม่ต้องใช้งบแผ่นดิน และเกิดประโยชน์แท้จริง

วังสวนผักกาด

ชมเรือนโบราณอายุนับร้อยปี ณ วังสวนผักกาด ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ประทับของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต และม.ร.ว.หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร โดยชื่อวังสวนผักกาดตั้งตามลักษณะของพื้นที่ซึ่งเคยเป็นสวนผักกาด ของชาวสวน ปัจจุบันวังสวนผักกาดมีการจัดแสดงศิลปวัตถุโบราณต่างๆ มากมาย เป็นของสะสมและของส่วนตัวของราชสกุลบริพัตร ภายในหมู่เรือนไทยโบราณ 8 หลังอายุกว่าร้อยปี เรือนไทยหลังที่ 1 ชั้นล่างคือ พิพิธภัณฑ์ดนตรีทูลกระหม่อมบริพัตรฯ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งดนตรีไทย” เรือนไทยหลังที่ 2 จัดแสดงของใช้ส่วนตัว เรือนไทยหลังที่ 3 จัดแสดงเครื่องดนตรีไทย เรือนไทยหลังที่ 4 จัดแสดงโบราณวัตถุเช่น พระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัย งาช้างแกะสลัก เรือนไทยหลังที่ 5 ชั้นบนแสดงวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชั้นล่างจัดแสดงเปลือกหอย หินชนิดต่างๆ เรือนไทยหลังที่ 6 จัดแสดงถ้วยชามสังคโลก ขวานหินโบราณฯลฯ เรือนไทยหลังที่ 7 เป็นพิพิธภัณฑ์โขน จัดแสดงหัวโขนต่างๆ และหุ่นละครเล็ก และเรือนไทยหลังที่ 8 จัดแสดงวัฒนธรรมบ้านเชียง และหอเขียน ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่วนบริเวณชั้น 2 ของศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง แสดงโบราณวัตถุมีอายุเก่าแก่ประมาณ..

Read more

หมอกระดูก กับโรคกระดูก

คำว่า “หมอกระดูก” นั้น ชวนให้ผู้ฟังฟังแล้วไขว้เขวได้ 3 ประการ ประการแรก ก็คือว่า หมอกระดูกนั้นไม่ได้ “กระดูก” สมชื่อเสมอไป ประการที่สอง หมอกระดูกไม่ได้รักษาแต่โรคกระดูก ที่ไม่ใช่กระดูก ก็รักษา ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึงระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ พังผืด ข้อเอ็น และเส้นเลือดเส้นประสาทที่มาเลี้ยง ระบบเหล่านี้ด้วย อวัยวะที่ข้องเกี่ยวได้บ่อย ๆ ได้แก่ แขนขาทั้งสี่ และกระดูกสันหลังตั้งแต่คอลงมาจนถึงเชิงกราน

ปลัดสำนักนายกฯ ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส แก้ปัญหาการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี

ปลัดสำนักนายกฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แก้ปัญหาการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์มัสยิด 300 ปี ที่อำเภอบาเจาะ หลังประสบปัญหานานกว่า 8 ปี พร้อมสั่งกำชับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และให้ทางราชการสร้างความเข้าใจต่อประชาชน ให้ทราบทุกขั้นตอนในการดำเนินการ

ชาวภูไท บ้านโนนหอม

ตำบลโนนหอม เป็นตำบลๆ หนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2425 โดยมีนายหอม เป็นผู้นำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนี้ ชาวบ้านโนนหอมเป็นคนเผ่า “ภูไท” ที่ในปัจจุบันยังคงช่วยกันรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูไทไว้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะที่ “บ้านโนนหอม” ซึ่งเป็นดั่งศูนย์กลางการจัดงานประเพณีต่างๆ ของชนเผ่า ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านภูไทโนนหอมมีอยู่ว่า ในปี พ.ศ. 2400 ชนเผ่าภูไทกลุ่มนี้ได้อพยพมาจากเมืองภูวานากะแด้ง ประเทศลาว โดยพากันข้ามแม่น้ำโขง แล้วลัดเลาะรอนแรมมาตามแนวเทือกเขาภูพาน มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกสู่ที่ราบลุ่มที่เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ (ปัจจุบันคือหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร) จากนั้นก็แยกย้ายกันตั้งถิ่นฐานตามพื้นที่ที่เหมาะสม บางกลุ่มอาศัยปักหลักอยู่ใกล้แหล่งน้ำ แต่บางกลุ่มเลือกที่จะอยู่ตามบริเวณที่เป็นโนนหรือเนินใกล้เชิงเขาภูพาน (ปัจจุบันคือพื้นที่หนึ่งในเขตตำบลโนนหอม) สำหรับบรรพบุรุษของชนเผ่าภูไท บ้านโนนหอม นั้นได้ตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านเล็กๆ กระจายอยู่ตามท้องทุ่งนา และริมป่าบุ่งป่าทาม

ความดันเลือดสูงกินอะไรคลายโรค

โรคความดันเลือดสูง หรือโรคแรงดันเลือดสูง ภาษาอังกฤษเรียก Hypertension ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างสูงต่อการเกิดอาการหัวใจวาย หรือหลอดเลือดสมองแตก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติ แม้ความดันเลือดจะสูงมากๆ ก็ตาม บ้างทราบว่าตัวเองมีความดันเลือดสูงแต่ก็ละเลยไม่สนใจรักษาเพราะรู้สึกปกติ สบายดี ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่างๆ ตามมาภายหลัง ผู้ป่วยส่วนน้อยที่มีอาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ จะทราบได้ว่าเป็นโรคนี้หรือไม่ ทำได้โดยการวัดความดันเลือดเท่านั้น ประชาชนทุกคนสามารถตรวจวัดความดันเลือดได้ตามสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ

ตากสนธิกำลังตรวจเข้มชายแดนหวั่นโรฮีนจาทะลัก

รัฐสภาเมียนมา เรียกร้องให้ปราบกลุ่มติดอาวุธรฮีนจา หลังบุกโจมตีรัฐอาระกัน ตาย 89 จังหวัดตาก สนธิกำลังตรวจเข้มชายแดนหวั่นทะลักเข้าไทย เมื่อวันที่ 28ส.ค. พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลายฝ่ายอาทิ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้มีการสนธิกำลัง

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

มัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลาที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์” นั้น ทุกเช้าวันอาทิตย์คุณจะได้เห็นภาพชาวไทยมุสลิมจากหลายพื้นที่ไม่ว่าใกล้หรือไกล พากันเข้ามาประกอบศาสนกิจ ศึกษาศาสนา เรียนรู้บทบัญญัติต่าง ๆ ที่มุสลิมพึงปฏิบัติภายในมัสยิดที่มีความสง่างาม และกลายเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวใต้ไปโดยปริยาย

ผู้พิการภาคใต้มีภาวะเครียด-เสี่ยงซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิต มอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษและผู้ใหญ่ ในจ.ปัตตานีและนราธิวาส 68 คนเพิ่มพลังบวก น.อ.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยนพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี