Month: August 2017

ตากสนธิกำลังตรวจเข้มชายแดนหวั่นโรฮีนจาทะลัก

รัฐสภาเมียนมา เรียกร้องให้ปราบกลุ่มติดอาวุธรฮีนจา หลังบุกโจมตีรัฐอาระกัน ตาย 89 จังหวัดตาก สนธิกำลังตรวจเข้มชายแดนหวั่นทะลักเข้าไทย เมื่อวันที่ 28ส.ค. พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผกก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลายฝ่ายอาทิ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ได้มีการสนธิกำลัง

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา

มัสยิดใหญ่ประจำจังหวัดยะลาที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์” นั้น ทุกเช้าวันอาทิตย์คุณจะได้เห็นภาพชาวไทยมุสลิมจากหลายพื้นที่ไม่ว่าใกล้หรือไกล พากันเข้ามาประกอบศาสนกิจ ศึกษาศาสนา เรียนรู้บทบัญญัติต่าง ๆ ที่มุสลิมพึงปฏิบัติภายในมัสยิดที่มีความสง่างาม และกลายเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวใต้ไปโดยปริยาย

ผู้พิการภาคใต้มีภาวะเครียด-เสี่ยงซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิต มอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษและผู้ใหญ่ ในจ.ปัตตานีและนราธิวาส 68 คนเพิ่มพลังบวก น.อ.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยนพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี