แบงก์ชาติร่วมสถาบันการเงิน สรรพากร ทดสอบระบบอี-โดเนชัน บริจาคเงินเข้าวัดผ่านคิวอาร์โค้ด หวังช่วยเพิ่มความโปร่งใสเงินบริจาค นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (อีโดเนชัน) ว่า ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมกับกรมสรรพากร และสถาบันการเงินในการพัฒนาระบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ผ่านวัดขึ้นมา

ด้วยวิธีการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเข้าร่วมทดสอบและพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการทางการเงินหรือ เรกูลาทอรี่ แซนด์บ็อกซ์  ซึ่งหากผ่านการทดสอบจึงจะสามารถนำมาใช้ได้  รายงานข่าวจากกรมสรรพากร แจ้งเพิ่มว่าการพัฒนาระบบอี-โดเนชันเป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยรับบริจาคเงิน เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน วัด ใช้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคเงินเป็นหลัก และผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ โดยที่หน่วยรับบริจาคเงินไม่จำเป็นต้องพิมพ์หลักฐานการรับเงินบริจาค ยกเว้นผู้บริจาคเงินร้องขอ โดยกรมสรรพากรได้เริ่มโครงการนำร่องกับโรงเรียนและวัดในพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่เดือนพ.ย.60 และตั้งเป้าหมายที่จะนำระบบอีโดเนชัน มาบังคับใช้เป็นการทั่วไปในปี 61
 
สำหรับระบบ อีโดเนชันมีการออกแบบโปรแกรม เพื่อการรับบริจาคเงินเอาไว้ 2 ช่องทาง ได้แก่  บริจาคเป็นเงินสด รูปแบบนี้ศาสนสถาน วัด สถานศึกษาจะเป็นผู้นำเข้าข้อมูล หรือ กรอกข้อมูลการบริจาคเข้าสู่ระบบอีโดเนชัน อีกระบบเป็นการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คิวอาร์โค้ด หรือโอนเงินบริจาคผ่านสถาบันการเงิน รูปแบบนี้สถาบันการเงินจะมีหน้าที่นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews