เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมอันทรงพลัง

การก่อตัวและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของรกถือเป็นสาเหตุพื้นฐานของภาวะแทรกซ้อนการตั้งครรภ์ต่าง ๆ เช่นการคลอดก่อนกำหนดและข้อจำกัดการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ถึงกระนั้นก็ยังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกระดับโมเลกุลที่ควบคุมอวัยวะที่อุดมไปด้วยเส้นเลือดซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ที่กำลังเติบโต

ยีนการเข้ารหัสโปรตีนที่ไม่ใช่โปรตีนขนาดใหญ่มากของมนุษย์ควบคุมการเปลี่ยนเยื่อบุผิวซึ่งเป็นกระบวนการที่มีส่วนในการฝังรากฟัน การตั้งครรภ์ระยะแรกรวมถึงการลุกลามของมะเร็งและการแพร่กระจายใช้เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมอันทรงพลังเพื่อเปิดใช้งานกลุ่มโครโมโซมเพื่อให้สามารถศึกษาการทำงานของยีนในการตั้งครรภ์ระยะแรกหนึ่งของกลุ่มยีนที่ใหญ่ที่สุดในจีโนมมนุษย์โดยปกติจะถูกปิดและแสดงเฉพาะในรก, เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนและมะเร็งบางชนิด