“อลงกรณ์”ห่วงปี 61การปฏิรูปประเทศสะดุด หวั่น4ปัจจัยเสี่ยงเลวร้ายกว่าก่อนรัฐประหาร แนะเดินหน้าตามโรดแม็พเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่1 กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในปี2561 ว่า ประเทศจะเผชิญ4ปัจจัยเสี่ยงซึ่งหากรัฐบาลและทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหาก็จะเกิดผลดีต่อประเทศชาติ

โดยส่วนรวมแต่หากคลี่คลายไม่ได้ก็มีแนวโน้มว่าประเทศจะกลับไปสู่เหตุการณ์ที่อาจเลวร้ายกว่าก่อนเกิดการรัฐประหารปี2547 เพราะปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาเกิดขึ้นพร้อมกันในปี2561ได้แก่ 1. ปัจจัยเสี่ยงทางการเมือง 2.ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 3.ปัจจัยเสี่ยงการคอรัปชั่น และ4.ปัจจัยเสี่ยงความขัดแย้ง
นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ตนรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดความผันผวนตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี2560 เป็นต้นมา แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาได้บางส่วนแต่ยังต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในปี2561จึงมีความเห็นเป็นข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณา5ข้อได้แก่ 1.เดินหน้าประเทศสู่การเลือกตั้งตามโรดแม็พที่รัฐธรรมนูญกำหนด 2. เร่งรัดการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องใน11ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายไทยแลนด์4.0 3. ปราบปรามทุจริตอย่างเด็ดขาดเร่งสร้างธรรมาภิบาล 4. ขับเคลื่อนการปรองดองสมานฉันท์โดยการบังคัยใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียม 5. เร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกับขจัดการผูกขาดลดความเหลื่อมล้ำ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews