จัดยิ่งใหญ่งานวันช้างไทย! สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นำช้างแสนรู้ 87 เชือกร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ส่วนที่ จ.สุรินทร์ จัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง กว่า 100 เชือกเมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป คณะผู้บริหาร ควาญช้าง และช้างแสนรู้ จำนวน 87 เชือก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป

โดยมี พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันช้างไทย ประจำปี 2561 โดย นายกัมพล กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 13 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันช้างไทย สวนนงนุชพัทยา ได้ตระหนักในความสำคัญของช้าง จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย ให้คนไทยและชาวต่างชาติเกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหนช้างไทยก่อนที่จะสูญพันธุ์ ให้คงอยู่กับผืนแผ่นดินไทยสืบไป และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ จะมีการจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับช้างแสนรู้ได้อิ่มหนำสำราญกันอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews