จีนเมินใส่แก้กฎหมายเปิดทางคู่รักเพศเดียวกันได้แต่งงาน

โฆษกประจำรัฐสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้เปิดเผยผ่านสื่อในประเด็นการผ่านกฎหมายแต่งงานคู่รักเพศเดียวกันว่าในอนาคตจีนจะเปิดโอกาสพิจารณาและผ่านร่างกฎหมายแต่งของคู่รักเพศเดียวกันเหมือนกับที่ไต้หวันประสบความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้หรือไม่ตามกฎหมายจีนอนุญาตให้การแต่งงานเป็นเรื่องของชายหญิงเท่านั้น

กฎหมายนี้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีนแล้ว อีกทั้งเท่าที่ทางการจีนทราบก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศในโลกยังไม่ยอมรับการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันเช่นกัน รายงานข่าวยังเปิดเผยด้วยว่า ก่อนหน้านี้บรรดากลุ่มเรียกร้องสิทธิ LGBTQ ในจีนพยายามเสนอร่างกฎหมายให้รัฐสภาอนุญาตการแต่งงานของกลุ่มคนเพศเดียวกัน แต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ โดยปัจจุบันจีนยังไม่มีกฎหมายห้ามการมีความสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน หลังจากไต้หวันประสบความสำเร็จในการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางการจีนเริ่มเซ็นเซอร์กลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้น