ก้าวสำคัญในการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม

เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องกำลังดีมากในการรับรู้เนื้อหาของภาพการถอดรหัสสิ่งที่เป็นวัตถุนวัตกรรมเครื่องเรียนรู้ส่วนหนึ่ง, การศึกษาการถ่ายภาพสมองส่วนหนึ่งของมนุษย์, กระดาษ, นับเป็นก้าวสำคัญในการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมระบบคอมพิวเตอร์จำลองตามสมองมนุษย์การศึกษาอารมณ์นอกจากนี้ยังให้แสงใหม่ที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับวิธีการและตำแหน่งของภาพในสมองมนุษย์

แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นแม้สั้น ๆ อาจมีผลกระทบต่ออารมณ์ของเรามากขึ้นและรวดเร็วกว่าที่เราคิดผู้คนจำนวนมากคิดว่ามนุษย์ประเมินสภาพแวดล้อมของพวกเขาในบางวิธีและอารมณ์ตามมาจากระบบสมองที่มีอายุมากกว่าโดยเฉพาะเช่นระบบลิมบิคพบว่าเยื่อหุ้มสมองที่มองเห็นนั้นมีบทบาทสำคัญในการประมวลผลและการรับรู้อารมณ์ด้วย